karelverhoevenpeugeot.nl-occasionsDisclaimer


Handelsonderneming Karel Verhoeven kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door ons of derden is verstrekt.
Handelsonderneming Karel Verhoeven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.
Handelsonderneming Karel Verhoeven mag alle teksten en reacties op deze site wijzigen en/of verwijderen zonder voorafgaande aankondiging.
Bezoeker mag na invullen, verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden en verspreiden van de web-formulieren; hier geen rechten uit ontlenen.
Handelsonderneming Karel Verhoeven spant zich er voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Handelsonderneming Karel Verhoeven noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook,
met inbegrip van directe- of indirecte- of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Handelsonderneming Karel Verhoeven.